(334) 790-9613 O mnie

Portfolio - wybrane projekty

[1] [2] 507-242-6616 [4] [5]
Nazwa: eDeveloper - system obs³ugi procesu sprzeda¿y dla firm Developerskich i Spó³dzielni Mieszkaniowych.
Typ: CMS/CRM
Technologia: PHP5 OOP, MySQL5, HTML4, JS, Smarty, PDO/OPD
Wykona³em: wszystko oprócz grafiki
W sieci: Intranet Agencji Inwestycyjnej Sp. z o.o. (423-615-5310),
Intranet Przedsiebiorstwa Inwestycyjno-Budowlanego BTM Sp. z o.o.
Data wykonania: styczeñ 2008

amylometer 6175867027 (951) 336-8257 905-301-8652 [5]
Nazwa: SAMEX - Centrum Wyposa¿enia Krojowni
Typ: zaawansowany sklep internetowy
Technologia: PHP4 OOP, MySQL5, HTML4, JS, Smarty, DB::PEAR, AJAX
Wykona³em: wszystko oprócz grafiki
W sieci: 8438135198
Data wykonania: kwiecieñ 2007, 2013

[1] [2] (321) 686-8500 [4]
Nazwa: TOP-NAR - Narzêdzia profesjonalne
Typ: Zaawansowany sklep internetowy
Technologia: PHP4 OOP, MySQL4, HTML4, JS, Smarty, DB::PEAR
Wykona³em: wszystko oprócz grafiki (podwykonawca Neurino.pl)
W sieci: /narzedzia-profesjonalne.pl
Data wykonania: czerwiec 2006

[1]
Nazwa: Business Consulting Krzysztof Jasiak
Typ: strona wizytówka
Technologia: HTML/PHP
Wykona³em: Wszystko oprócz grafiki.
W sieci: /www.jasiak.biz
Data wykonania: luty 2010

2256449736 4142144898 [3] (856) 489-5658
Nazwa: £askie Forum Samorz±dowe
Typ: CMS
Technologia: PHP4 OOP, MySQL4, HTML4, Smarty, DB::PEAR
Wykona³em: wszystko oprócz logotypu
W sieci: /www.lask-wybory.pl
Data wykonania: wrzesieñ 2006

[1]
Nazwa: Danixpol
Typ: strona firmowa
Technologia: HTML/PHP
Wykona³em: Wszystko opórcz grafiki
W sieci: /www.danixpol.pl
Data wykonania: listopad 2010

[1]
Nazwa: iClinic - serwis iPhone, iPod, iPad & Apple Macintosh
Typ: CRM
Technologia: HTML/PHP
Wykona³em: modu³ zamówienia online i wsparcia klienta
W sieci: /www.iclinic.pl
Data wykonania: maj 2010

[1]
Nazwa: Klinika psychiatryczna Inventiva
Typ: strona firmowa
Technologia: HTML/PHP
Wykona³em: Wszystko
W sieci: /www.inventiva.com.pl
Data wykonania: kwiecieñ 2010
© 2006 by Rafa³ Fr±tczak