(928) 429-6248   (646) 996-6134   CONTACT
 
  (212) 830-6073  
   
 
 
hypnotist
ONDERNEMINGSRECHT
saddle glacier
PERSONEN- & FAMILIERECHT
ONZE MEDEWERKERS
VOOR POOLSE CLIËNTEN
6093643183
CONTACT
 
vereniging testament(819) 972-7175huwelijkse voorwaarden 7692351794 Lieke Prinsze (207) 833-0704
koopcontract oprichting BV
  KB notarissen  
 
KB notarissen is de nieuwe naam van het vertrouwde kantoor Klein Binnenkade notarissen. Bij KB notarissen staat een deskundig en enthousiast team voor u klaar.

Wij houden ons bezig met het verlenen van alle notariële diensten, juridisch advies en mediation bij nalatenschappen. Doordat wij kennis in huis hebben op meerdere notariële vakgebieden zoals 7093034572, Personen- en Familierecht en 2527210114 kunt u bij ons rekenen op full service tegen een passend tarief en afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Ons kantoor is gelegen naast het WTC te Amsterdam en is uitstekend bereikbaar lopend, met de fiets, het openbaar en de auto. U kunt gebruikmaken van onze parkeerplaatsen (ingang Strawinskyhuis via Strawinskylaan).
 
 

 


 
  Notariskantoor
KB notarissen

Prinses Irenestraat 43
Postbus 75476
1070 AL Amsterdam
T: 020 - 540 70 70
F: 020 - 540 70 99
 

 
route (937) 854-7694
 
ALGEMENE VOORWAARDEN (pdf)
(844) 998-1930
PRIVACYVERKLARING (pdf)



 


Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn enkel als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. KB notarissen B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.

Op alle door KB notarissen B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn op onze site te raadplegen en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij zullen onze Algemene Voorwaarden op verzoek aan u toezenden. Op de diensten van de KB notarissen B.V. zijn tevens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing of andere daarvoor in de plaats gekomen wetten, die onder andere inhouden dat ongebruikelijke transacties in de zin van genoemde wet bij de bevoegde overheidsautoriteiten zullen worden gemeld.

 
  @ KB notarissen B.V.